Kontrola online:

Zase máš falošný? Nakupujte veci TU

V krajinách postsovietskeho priestoru sa čiarové kódy objavili relatívne nedávno. Ide o nanesenie grafického obrázku pruhov a čísel, na ktorom je farba ťahov čiernobiela.

Spočiatku si mnohí mysleli, že to uľahčí rozpoznanie tovaru na hraniciach. Do istej miery je, ale hlavným cieľom je skontrolovať originalitu produktu. Bežnejšie sú ean čísla, ktoré pozostávajú z trinástich znakov a jedinečných riadkov.

V článku sa zamyslime nad tým, ako spoľahlivo určiť výrobcu a pravosť tovaru lineárnym čiarovým kódom.

Skontrolujte čiarový kód online

Vysoko kvalitné značkové oblečenie - choďte na

Predtým bežní spotrebitelia nemali prístup do medzinárodnej databázy organizácií, takže overenie nebolo ľahko dostupné.

S príchodom vychytávok a šírením informácií na internete sa sprístupnili portály obsahujúce informácie o niektorých produktoch. To vám umožní rýchlo a spoľahlivo nájsť potrebné údaje.

barcode-list.ru - Na platforme si môžete prečítať informácie o produktoch podľa ich čiarových kódov. Projekt má viac ako 500 tisíc príspevkov.

Portál je vhodný aj pre predajcov, ktorí môžu do databázy zadať názvy a kódy svojho tovaru.

Údaje sú neustále aktualizované, vyhľadávanie je veľmi rýchle, dešifrovanie je jednoduché.

www.gs1ru.org - databáza poskytuje informácie o produkte. Dešifrujeme ich pomocou zadaného čiarového kódu. Rozhranie je tu zložitejšie. Okrem toho, ako nájsť produkt podľa známeho čiarového kódu, sú na stránke prezentované aj ďalšie služby.

Online overenie je možné vykonať pomocou mnohých mobilných aplikácií. Toto je bezplatná metóda otvorená pre každého používateľa mobilného telefónu.

Priradenie čiarového kódu

Čiarový kód - sada tmavých a svetlých pruhov rovnakej dĺžky, ale rôznej šírky. Medzi nimi sú medzery. Pod rovnobežnými čiarami je séria čísel. Stojí za zmienku, že každé číslo má 2 ťahy a 2 medzery.

Spočiatku (1974) sa čiarový kód používal na označovanie spotrebných produktov, aby sa uľahčil predaj tovaru. V súčasnosti plní čiarový kód tieto funkcie:

 • možnosť identifikácie produktu pomocou špeciálneho skenera;
 • zjednodušenie postupu účtovania tovaru v skladoch;
 • jednoduchá preprava, vykladanie a nakladanie tovaru;
 • optimalizácia servisných procesov;
 • marketing.

Čiarový kód sa aplikuje na obal produktu nalepením štítkov.

Kto prišiel s čiarovým kódom

Kde kúpiť oblečenie online - TOP 1 výber v Rusku

V roku 1948 sa Bernard Silver ako študent inštitútu vo Philadelphii dozvedel o požiadavke prezidenta miestneho potravinového reťazca vyvinúť systém na kontrolu produktu s určitými údajmi o ňom. Silver predložil nápad svojim priateľom Normanovi Josephovi Woodlandovi a Jordyn Johansonovi. Začali pracovať na projekte. Prvý operačný systém bol založený na použití drahých UV atramentov. Neskôr sa ukázalo, že rýchlo vybledli.Woodland si bol istý, že systém bude možné implementovať a naďalej na ňom pracoval.

Nasledujúce riešenie bolo založené na Morseovej abecede. Bodky a čiarky natiahnuté do ťahov a zlúčené do kódu.

Na rozpoznanie ťahov použil technológiu optického záznamu zvuku pre filmový priemysel. Žiadosť o financovanie vývoja systému IBM zamietla. Asi o rok neskôr, 7. októbra 1952, získali Silver and Woodland patent na vynález. Patent bol neskôr predaný spoločnosti Philco, ktorá ho ďalej predala spoločnosti RCA. Prvá položka, ktorú obchod predával podľa čísla, bola žuvačka od Wrigley.

Typy čiarových kódov

Čiarový kód je klasifikovaný podľa spôsobu kreslenia čiar a čísel na etikete. Napríklad:

 • lineárny (dá sa dekódovať vodorovne. K tomuto typu patrí EAN kód. Môže pozostávať z 8 alebo 13 čísel. Za zmienku stojí, že tridsaťmiestny barkader poskytuje podstatne viac informácií o produkte);
 • dvojrozmerné (poskytuje viac informácií. Dá sa dekódovať vertikálne alebo horizontálne. Pri ich generovaní možno použiť 7 až 1900 bajtov objemu informácií).

Napriek zložitému procesu vytvárania 2D čiarového kódu ho výrobcovia uprednostňujú.

Dekódovanie a štruktúra

Čiarové kódy sú považované za jednu z najbežnejších metód automatickej identifikácie. Na dešifrovanie čiarového kódu sa používa špeciálny snímač čiarových kódov.

Ak chcete zistiť, aké informácie obsahuje čiarový kód, musíte ho dešifrovať. Na tento účel môžete použiť nasledujúci princíp: prvé 2-3 číslice označujú krajinu výroby produktu. Kód krajiny Anglicko - 50, Španielsko - 84, Nemecko - 400, Rusko - 460-469, Čína - 690, Bielorusko - 481.

Čísla za nimi (toto je ďalších 5) nesú informácie o výrobcovi produktu. Tieto digitálne informácie prideľuje vnútroštátny orgán každej krajiny.

Ďalších 5 čísel prideľuje predajca alebo výrobca nezávisle. Vďaka nim môžete získať informácie o názve podniku, odrode, artikli, farbe, hmotnosti a veľkosti tovaru.

Posledné číslo je známe ako kontrolné číslo. Číta sa pomocou skenera. Číslo je priradené ako výsledok použitia špeciálneho algoritmu a určitých aritmetických operácií.

Informácie o produkte a jeho výrobcovi sú nosné aj šírkou čiar a medzier. Menovitá veľkosť symbolu EAN 13 je 31,35 mm. Kód produktu na začiatku a na konci obsahuje obrázok ťahov rámu označujúci začiatok a koniec procesu skenovania.

Aké informácie obsahuje čiarový kód

Ako nakupujem oblečenie a ušetrím až 60% na značkách

Nasledujúce údaje sú zašifrované do digitálnych hodnôt (čítané zľava doprava):

 • Kódy krajín výrobcu. Niektoré z kódov sa zároveň nenachádzajú v obchode, ale používajú sa iba v rámci organizácie a používajú sa aj pre tlačené publikácie. Všetky ostatné hodnoty sú tie, podľa ktorých môžete zistiť krajinu.
 • Registračné číslo výrobcu.
 • Kód produktu.
 • Začiarknutie pre overenie skenerom a overenie online, ktoré sa používa aj na manuálne dekódovanie kódu.
 • Voliteľné voľné pole.

Údaje s čiarovým kódom nie sú viditeľné: cena, zloženie, názov.

Je dôležité pochopiť, že overenie je relevantné pre čiarový kód použitý výrobcom. Obal môže obsahovať informácie určené samotným obchodom. Pomáha sledovať cenu.

Používanie čiarových kódov

Na zistenie informácií sa používa metóda skenovania v priečnom smere. Čiarový kód po dekódovaní umožňuje preniesť informácie do mikroprocesora osobného počítača.

Prvé čísla sú určené predovšetkým pre kupujúcich. Z nich môžete zistiť krajinu výrobcu tovaru. Úplný kód produktu používajú nákupné obchodné organizácie. Prítomnosť týchto údajov prináša informácie a podrobnosti o pôvode produktu. S týmito údajmi môžete podať reklamáciu na nízku kvalitu alebo bezpečnosť tovaru, ktorý nezodpovedá vyhotovenej zmluve.

V USA a Kanade sa používa kód IRS. Napríklad kód BAM sa používa vo všetkých krajinách sveta.

Vypočítajte kontrolnú číslicu v čiarovom kóde

Čiarový kód si môžete skontrolovať sami vypočítaním kontrolného čísla. Na to bolo vyvinutých niekoľko metód. Napríklad:

 • začnite od ľavej strany, spočítajte všetky párne čísla vrátane posledného;
 • vynásobte výsledné číslo 3;
 • potom spočítaj všetky nepárne čísla, počnúc tretím umiestneným vľavo;
 • pridaj oba výsledky;
 • okrúhle číslo;
 • odpočítajte od výsledku údaje o výške bodu;

Výsledkom je posledné číslo (kontrolná číslica EAN čísla).

Na určenie kontrolného čísla môžete použiť aj inú metódu. Napríklad:

 • súčet získaný sčítaním párnych čísel sa vynásobí 1;
 • súčet nepárnych čísel vynásobený 3;
 • sčítaj obe čísla;
 • odčítajte výsledok od najbližšieho násobku 10 na ľavej strane.

Pomocou jednej z metód je možné počas skenovania skontrolovať, ako správne je vytvorený kontrolovaný EAN kód. V prípade zistenia nezrovnalosti môžete uplatniť reklamáciu u výrobcu.

Vlastné dekódovanie podľa čísel

Čo na seba v mestskej džungli - výber blogerov

Sú prípady, keď je uvedený kód krajiny, ktorý sa nezhoduje s výrobcom:

 • produkt vyrobený dcérskou spoločnosťou so sídlom v inej krajine;
 • výrobca je registrovaný v jednej krajine a prepustenie tovaru je organizované mimo nej;
 • Tovar je vyrobený neoficiálne.

Pre kontrolu originality produktu môžete použiť určitý výpočet.

POZOR! Správny čiarový kód ešte nedáva 100% záruku originality produktu. Nesprávny čiarový kód je však jasným znakom falošného.

Zvážte čiarový kód 4814723005800. Pravosť kódu môžete skontrolovať pomocou jednoduchých aritmetických operácií:

 1. Navyše čísla na párnych pozíciách: 8+4+2+0+5+0=19
 2. Výsledok sa vynásobí tromi: 19×3=57
 3. Určite súčet všetkých číslic na nepárnych miestach. Kontrolný znak (posledný) sa nemusí počítať: 4+1+7+3+0+8=23
 4. Sčítanie 2 súčtov: 57+23=80
 5. Z posledného čísla (80) vyberte poslednú číslicu, t.j. 0.
 6. Odčítajte nájdenú číslicu od 10: 10-0=10. Autentifikácia prebieha cez túto poslednú číslicu 0.
 7. Výsledná posledná číslica sa musí rovnať poslednej kontrolnej číslici v čiarovom kóde: 0=0.

Ak odčítanie od 10 vedie k jedinému číslu, potom je to konečné číslo, pomocou ktorého môžete skontrolovať, či je čiarový kód legálny.

Čiarové kódy krajín pôvodu

Každá krajina má priradený rozsah kódov produktov. Môžu pozostávať z dvoch alebo troch čísel.

Čiarové kódy krajín pôvodu

Krajina výrobyRozsah čiarových kódov
Francúzsko30-37
Kanada00-09
Ruská federácia460-469
Bielorusko481
Ukrajina482
Kazachstan487
Hong Kong489

EAN si môžete skontrolovať sami. Ak to chcete urobiť, prejdite na webovú stránku Medzinárodnej asociácie Rusko. Ak kontrola ukázala negatívny výsledok a čiarový kód sa nezhoduje s informáciami dostupnými na stránke, môže to znamenať, že výrobok je falošný.

Na kontrolu budete potrebovať mobilný telefón.Program na skenovanie čiarových kódov si môžete zadarmo stiahnuť. Po spustení programu nasmerujte fotoaparát telefónu na obrázok čiary na štítku produktu. Hneď potom sa na displeji smartfónu zobrazia podrobné informácie zadané do čiarového kódu.

Ako skontrolovať výrobcu

Zadajte 13 číslic čiarového kódu:

Tenisky kúpiť hneď

Poďme zistiť, ako určiť krajinu výrobcu. Vyžaduje to tri počiatočné číslice. Tabuľka obsahuje zoznam kódov zodpovedajúcich krajine, kde je výroba registrovaná.

Čiarový kód (1)Krajina (2)121212
000-139USA a Kanada500-509Anglicko627Kuvajt789-790Brazília
200-299Vnútorné číslovanie520Grécko628Saudská Arábia800-839Taliansko
300-379Francúzsko528Libanon629UAE840-849Španielsko
380Bulharsko529Cyprus640-649Fínsko850Kuba
383Slovinsko531Macedónsko690-695Čína858Slovensko
385Chorvátsko535M alta700-709Nórsko859Česká republika
387Bosna-Hercegovina539Írsko729Izrael860Juhoslávia
400-440Nemecko540-549Belgicko, Luxembursko730-739Švédsko867Severná Kórea
450-459Japonsko560Portugalsko740Guatemala869Turecko
490-499 460-469Rusko569Island741Salvador870-879Holandsko
470Kirgizsko570-579Dánsko742Honduras880Južná Kórea
471Taiwan590Poľsko743Nikaragua885Thajsko
474Estónsko594Rumunsko744Kostarika888Singapur
475Lotyšsko599Maďarsko745Panama890India
476Azerbajdžan600-601Južná Afrika746Dominikánska republika893Vietnam
477Litva608Bahrajn750Mexiko899Indonézia
478Uzbekistan609Maurícius759Venezuela900-919Rakúsko
479Srí Lanka611Maroko760-769Švajčiarsko930-939Austrália
480Filipíny613Alžírsko770Kolumbia940-949Nový Zéland
481Bielorusko616Keňa773Uruguaj955Malajzia
482Ukrajina619Tunisko775Peru958Macao
484Moldavsko621Sýria777Bolívia977Periodiká, stlačte
485Arménsko622Egypt779Argentína978Knihy
486Georgia624Líbya780Čile979Knihy a noty
487Kazachstan625Jordánsko784Paraguaj980Potvrdenia o vrátení platby
489Hong Kong626Irán786Ekvádor981-982, 990-999Kupóny

Najlepších 5 generátorov čiarových kódov

Nižšie sú uvedené služby, pomocou ktorých môžete vygenerovať čiarový kód:

 1. barcode.tec-it.com
 2. roscod.ru
 3. service-online.su
 4. ean-13.ru
 5. products.aspose.app

Ako funguje generátor čiarových kódov

Pomocou generátora čiarových kódov môžete vytvoriť nový čiarový kód a jeho grafický obrázok. Môže to byť EAN-8, EAN-13, ITF-14, ISBN, QR kód, kód 128.

Barcode Generator je program, ktorý si môžete stiahnuť a používať online. Generátor čiarových kódov môže mať rôzne formáty v rôznych programoch (Word, Excel a iné).

V závislosti od programu sa vygenerovaný čiarový kód vytvára v určitom poradí. Každá verzia online generátora čiarových kódov je doplnená o podrobný návod, podľa ktorého si jednoducho a rýchlo vygenerujete a vytlačíte nové etikety.

Ako môžem vygenerovať čiarový kód

Je možné, že produkt príde k výrobcovi bez etikety alebo je značne poškodený, čo sťažuje čitateľnosť etikety. V tomto prípade môžete čiarový kód vytvoriť sami. Na tento účel sa používa generátor čiarových kódov. Vďaka tomuto produktu môžete priradiť krátky číselný čiarový kód.

Pre každú položku sa kód vygeneruje iba raz. Prítomnosť krátkeho kódu alebo vytvorenie čiarového kódu umožňuje skenovanie produktu počas jeho predaja alebo skladovania.

Čiarové kódy je možné vykonať niekoľkými spôsobmi. Napríklad:

 • otvorenie položky "kód produktu" a potom zvoľte "zmeniť" ;
 • stlačte tlačidlo "+kód" ;
 • potom zadajte vlastnosti produktu (hmotnosť, veľkosť alebo farbu);
 • vyberte položku „EAN13“, ktorá vám umožní vytvoriť krátky kód produktu;
 • kliknutím na tlačidlo vytvoriť čiarový kód sa dokončí operácia čiarového kódu produktu.

Generátor čiarových kódov umožňuje aj manuálne zadávanie čiarových kódov.

Generátor čiarových kódov stiahnutý online v inom programe vyžaduje zadanie takých parametrov, ako je typ čiarového kódu, napríklad kód 128, mierka obrázka, jeho umiestnenie.

Po zadaní týchto údajov stačí kliknúť na tlačidlo "vytvoriť čiarový kód" a vytlačiť štítok.

Predtým, ako vytvoríte čiarový kód pomocou online generátora čiarových kódov, uvedomte si, že kód EAN 8 sa používa pre ľahký tovar, ktorý sa má naskenovať na POS.Tento čiarový kód sa často používa aj na evidenciu položiek.

FAQ

Skener čiarových kódov, dešifrovanie a ich bezplatný generátor často vyvoláva množstvo otázok. Tu sú niektoré z nich.

Záleží na presnej veľkosti symbolov čiarových kódov?

Táto otázka vyvstáva pri používaní online generátora čiarových kódov. Existuje niekoľko druhov čiarových kódov, ktorých vytvorenie musí spĺňať určité rozmery. Napríklad pri generovaní čiarového kódu ITF-14 by jeho výška mala byť 142,75 mm a šírka 32,00 mm. Šírka kódu EAN 13 je 37,29 mm a výška 27,85 mm.

S nominálnymi prípustnými veľkosťami čiarových kódov sa môžete zoznámiť na internete.

Aký malý môže byť čiarový kód?

Generátor čiarových kódov predpokladá zavedenie ich veľkostí. Zároveň treba brať do úvahy, že čím menšia mierka obrázka, tým menej informácií možno získať pri jeho skenovaní.

Tlač malých čiarových kódov vyžaduje presnú a drahú tlačiareň s vysokým rozlíšením. Pri vytváraní čiarového kódu 2D typu môže byť jeho povolená veľkosť až 1/1 cm.

Koľko údajov môže obsahovať čiarový kód?

Množstvo informácií zakódovaných v čiarovom kóde priamo závisí od veľkosti obrázka a počtu znakov použitých pri generovaní.

Typ čiarového kódu je tiež dôležitý. Napríklad čiarový kód typu 1D nemôže obsahovať viac ako 25 znakov. Pre 2D čiarové kódy je možné zahrnúť až 2000 znakov.

Ak pri generovaní 1D čiarového kódu zahrniete viac ako 25 znakov, bude to nakoniec veľmi široké. Je to nepraktické a dáva to výrobku neestetický vzhľad.

Čo je to jednorozmerný alebo lineárny čiarový kód?

Jednorozmerné čiarové kódy vyzerajú ako zvislé pruhy a medzery. Majú rovnakú dĺžku, ale môžu mať rôznu šírku. Skenovanie čiarových kódov tohto typu sa vykonáva iba v horizontálnom smere, počnúc od ľavej strany.

Lineárne čiarové kódy môžu obsahovať 20 až 30 hodnôt. Môže to byť napríklad informácia o článku alebo sériovom čísle produktu. Jedným z najbežnejších typov jednorozmerných čiarových kódov je EAN. Môže obsahovať až trinásť znakov.

Linear obsahuje aj čiarový kód ISBN, ktorý sa používa pri označovaní knižných produktov. Je potrebné poznamenať, že tento typ kódovania vždy začína číslom 978. Čiarový kód periodickej tlače vždy začína číslom 977. Okrem iného možno rozlíšiť ďalšie varianty 1D čiarových kódov: Codabar, Code-39, Code-128, Code -93.

Čo je 2D čiarový kód?

Zásadným rozdielom od lineárnych je schopnosť skenovať. Môžete ich dešifrovať vertikálne aj horizontálne.

Vyzerajú ako štruktúra, ktorá môže pozostávať z viacsmerných pruhov a medzier, buniek alebo iných tvarov rôznych veľkostí, umiestnených v rôznych uhloch. Môžu obsahovať až 4 tisíc znakov.

2D čiarové kódy môžu mať niekoľko druhov. Napríklad:

 • viacúrovňový - pozostáva z niekoľkých lineárnych kódov prepojených do jednej štruktúry;
 • matica - prezentovaná vo forme obrázkov (štvorcov alebo obdĺžnikov) v čiernej a bielej farbe.

Je tiež dôležité, aby dvojrozmerné čiarové kódy obsahovali podstatne väčšie množstvo informácií ako lineárne.

Medzi najbežnejšie 2D čiarové kódy patria:

 • DataMatrix (vyzerá ako matica. Pri jej vytváraní sa používajú body rôznych veľkostí);
 • QR kód (ľahko rozpoznateľný podľa troch štvorčekov umiestnených v rohoch. Používa sa na rýchly prenos údajov o produkte);
 • Aztec (znázornený ako cieľ, v centrálnej časti ktorého je znázornený štvorec niekoľkých vrstiev informácií. Jeho charakteristickým znakom je schopnosť rýchlej a najpresnejšej obnovy v prípade poškodenia).

2D čiarové kódy ako MaxiCode, PDF417 a Microsoft Tag sú tiež často viditeľné na produktoch.

Aký je najlepší čiarový kód na použitie?

Používanie čiarových kódov má priamu súvislosť s priemyselnou oblasťou. Napríklad pri označovaní maloobchodných produktov sa používajú čiarové kódy EAN alebo UPC. Knihy a periodiká sú označené čiarovými kódmi ako ISBN, ISSN a Bookland.

Upozorňujem, že čiarové kódy ISBN, ISSN sa považujú za priemyselné štandardy založené na kóde 128. Ak sa má tovar predávať v maloobchode, odporúča sa na jeho označenie použiť čiarový kód UPC alebo EAN.

Nemalý význam má aj množstvo informácií, ktoré sa majú pri označovaní zakódovať. Hoci 2D čiarové kódy obsahujú viac informácií, nemusia byť podporované systémami obchodných partnerov.

Ako naskenovať čiarový kód?

Skúsme prísť na to, ako rýchlo a jednoducho naskenovať barcader. K tomu stačí mať smartfón s dobrým fotoaparátom, ktorý má prístup na internet.

Nainštalujte si do telefónu program Generátor čiarových kódov, ktorý môžete kedykoľvek použiť online.

Po otvorení programu musíte nasmerovať fotoaparát telefónu na čiarový kód, ktorý je potrebné dešifrovať. Skenovanie čiarových kódov bude pomerne rýchle.

Po chvíli sa na displeji smartfónu objaví upozornenie, ktoré bude obsahovať podrobné informácie o produkte a jeho výrobcovi. Je tiež možné, že sa na telefóne zobrazí odkaz, po vyhľadaní ktorého môžete získať údaje, ktoré hľadáte.

Pokiaľ ide o skenovanie kódu v procese jeho implementácie, používa sa na to špeciálne zariadenie - skener. Dekódovanie barkadera sa vykonáva nasmerovaním skenera na obrázok kódu na etikete produktu.Za pár sekúnd na monitore pokladne dostane pokladník informácie o názve produktu, jeho výrobcovi, hmotnosti a cene.

Naskenovanie čiarového kódu - umožňuje zistiť pravosť produktu, spoľahlivosť firmy výrobcu, ako aj bezpečnosť tovaru.

Populárne typy čiarových kódov

Výrobné spoločnosti používajú niekoľko typov čiarových kódov. Medzi najobľúbenejšie patria Aztec, Data Matrix, QR Code a MaxiCode. Skenovanie čiarových kódov z vašej strany umožňuje overiť pravosť produktu a spoľahlivosť výrobcu.

Vyššie uvedené čiarové kódy majú pomerne široký rozsah: logistika, skladové hospodárstvo, maloobchod, zdravotníctvo, bankovníctvo a verejné služby, farmácia atď.

Záver

Zadajte 13 číslic čiarového kódu:

Kde kúpim značkové topánky

Dnes sa rozšírilo čiarové kódovanie. Slúži na rýchlu platbu, pri ktorej sa fotoaparát smartfónu nasmeruje na kód a platba prebehne okamžite.

Akékoľvek informácie je možné jednoducho zadať pomocou navrhovaného kódu. Často sa používa na výstavách, sprevádzaný mnohými výrobkami, knižnými vydaniami. Vyskakovacie upozornenia zvyčajne obsahujú podrobné informácie.

S kódom poštového balíka sa nemôžete dočkať, kým sa oznámenie dostane do poštovej schránky, a online sledovaním trasy príjemca sleduje celú trasu.

Čiarový kód je možné prečítať online bez špeciálnych zariadení. Na to potrebujete telefón s nainštalovaným programom a prístup na internet.

Čo robiť, ak ste predali falošný?

Kam ísť, ak ste predali falošný?Zistite!

Kategórie: